Content
View options:

Table of contents


0001/0001 Lensregnskap 1620-1621 upaginert
0002/0001 A: Byregnskap, Fredrikstad 1620-1621 upaginert
0002/0002 B: Tollregnskap, Onsøy 1620-1621 upaginert
0002/0003 C: Byregnskap, Oslo 1620-1621 upaginert
0002/0004 D: Fogderegnskap, Follo 1620-1621 upaginert
0002/0005 E: Fogderegnskap, Hedmark og Østerdalen 1620-1621 upaginert
0003/0001 F: Fogderegnskap, Øvre Romerike og Solør 1620-1621 upaginert
0003/0002 G: Fogderegnskap, Nedre Romerike 1620-1621 upaginert
0003/0003 H: Fogderegnskap, Moss 1620-1621 upaginert
0004/0001 I: Fogderegnskap, Tune og Åbygge 1620-1621 upaginert
0004/0002 K: Fogderegnskap, Heggen og Frøland 1620-1621 upaginert
0005/0001 L: Fogderegnskap, Gudbrandsdalen 1620-1621 upaginert
0005/0002 M: Fogderegnskap, Hadeland 1620-1621 upaginert
0005/0003 N: Fogderegnskap, Bragernes 1620-1621 upaginert
0005/0004 O: Fogderegnskap, Aker 1620-1621 upaginert
0006/0001 P: Regnskap for kongens sager i Aker 1620-1621 upaginert
0006/0002 Q: Fogderegnskap, Buskerud og Ringerike 1620-1621 upaginert
0007/0001 Utgiftsvedlegg 5 (to dokumenter, flere mangler), 6-7 og 9 1620-1621 upaginert
Source information
Riksarkivet RA/EA-5023/R/Rb/Rba/L0054
Link to Arkivportalen
EA-5023: Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper
R: Regnskap
Rb: Regnskaper og jordebøker etter 1570
Rba: Akershus len
L0054: Akershus len
Account books for feudal overlords (lensregnskap) no. 54 /1620 - 1621 - Accountancy and taxes Sheriff accounts State archives Danish-norwegian central services