Content
View options:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper

Regnskap, Regnskaper og jordebøker etter 1570, Akershus len
0001/0001 [Register til kvittansiarum for Akershus len 1588-1601, Christianopel len og Sølvitsborg len 1601-04]: 1588 upaginert
0001/0002 [Register til kvittansiarum for Akershus len 1588-1601, Christianopel len og Sølvitsborg len 1601-04]: 1601 upaginert
0002/0001 [Register til kvittansiarum for Akershus len 1588-1601, Christianopel len og Sølvitsborg len 1601-04]: 1601 upaginert
0002/0002 [Register til kvittansiarum for Landskrone len 1576-88,Fersherred 1577- 88, Villandsherred 1581-97, Hindherred og Ulvborgherred 1594-97]: 1576-1597 upaginert
0003/0001 Lensregnskap 1601-1602 upaginert
0004/0001 B: Fogderegnskap, Romerike 1601-1602 upaginert
0004/0002 Ett vedlegg uten nummer 1601-1602 upaginert
0005/0001 Bygningsskatt påske: 1. Romerike 1601 upaginert
0005/0002 Bygningsskatt påske: 9. Lista len 1601 upaginert
0005/0003 Bygningsskatt påske: 10. Mandals len 1601 upaginert
Source information
RA/EA-5023/R/Rb/Rba/L0013
Link to Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper R: Regnskap
Rb: Regnskaper og jordebøker etter 1570
Rba: Akershus len
L0013: Akershus len
Account books for feudal overlords (lensregnskap) no. 13/1576 - 1602 - Accountancy and taxes Sheriff accounts State archives Danish-norwegian central services