Content
View options:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper

Regnskap, Regnskaper og jordebøker etter 1570, Akershus len
0001/0001 Bygningsskatt påske: 1. Romerike og Solør 1600 upaginert
0001/0002 Bygningsskatt påske: 7. Follo 1600 upaginert
0001/0003 Bygningsskatt påske: 11. Veme len 1600 upaginert
0002/0001 Bygningsskatt påske: 12. Rakkestad len 1600 upaginert
0002/0002 Bygningsskatt påske: 19. Brunla og Numedal len 1600 upaginert
0002/0003 Bygningsskatt påske: 22. Lista len 1600 upaginert
0002/0004 Bygningsskatt påske: A. Tønsberg len 1593 1593 upaginert
0003/0001 Bygningsskatt påske: C. Tønsberg len 1595 1595 upaginert
0004/0001 Revisjonsmerknader 1593-1601 upaginert
0004/0002 Revisjonsmerknader 1600-1601 upaginert
0004/0003 Revisjonsmerknader til kvittanseregister til 1/5 1601 (3 dokumenter) 1601 upaginert
0005/0001 Register til kvittansiarum for Akershus len 1588-1601, Christianopel len og Sølvitsborg len 1601-04 Register til kvittansiarum for Landskrone len 1576-88,Fersherred 1577- 88, Villandsherred 1581-97, Hindherred og Ulvborgherred 1594-97 1576-1604 upaginert
0006/0001 [Register til kvittansiarum for Akershus len 1588-1601, Christianopel len og Sølvitsborg len 1601-04]: 1588-1604 upaginert
Source information
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-5023/R/Rb/Rba/L0012
Link to Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper R: Regnskap
Rb: Regnskaper og jordebøker etter 1570
Rba: Akershus len
L0012: Akershus len
Account books for feudal overlords (lensregnskap) no. 12 /1576 - 1601 - Accountancy and taxes Sheriff accounts State archives Danish-norwegian central services