Content
View options:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper

Regnskap, Regnskaper og jordebøker etter 1570, Akershus len
0001/0001 Jordebok, Akershus len 1598-1599 upaginert
0002/0001 Revisjonsmerknader 1588-1599 upaginert
0002/0002 Revisjonsmerknader 1597-1599 upaginert
0002/0003 Revisjonsmerknader 1598-1599 upaginert
0003/0001 D. Fogderegnskap, Hadeland 1599-1600 upaginert
0003/0002 L. Byregnskap, Oslo 1599-1600 upaginert
Source information
RA/EA-5023/R/Rb/Rba/L0009
Link to Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper R: Regnskap
Rb: Regnskaper og jordebøker etter 1570
Rba: Akershus len
L0009: Akershus len
Account books for feudal overlords (lensregnskap) no. 9/1588 - 1600 - Accountancy and taxes Sheriff accounts State archives Danish-norwegian central services