Content
View options:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper

Regnskap, Regnskaper og jordebøker etter 1570, Akershus len
0001/0001 Revisjonsmerknader 1579-1580 upaginert
0002/0001 Jordebok, Akershus len 1580-1581 upaginert
0003/0001 Revisjonsmerknader 1580-1581 upaginert
0003/0002 Revisjonsmerknader 1579-1582 upaginert
0003/0003 Utgiftsrekneskap, Akershus slott og len 1588-1588 upaginert
Source information
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-5023/R/Rb/Rba/L0003
Link to Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper R: Regnskap
Rb: Regnskaper og jordebøker etter 1570
Rba: Akershus len
L0003: Akershus len
Account books for feudal overlords (lensregnskap) no. 3 /1579 - 1588 - Accountancy and taxes Sheriff accounts State archives Danish-norwegian central services