Content
View options:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper

Regnskap, Regnskaper og jordebøker etter 1570, Akershus len
0001/0001 Jordebok, Akershus len 1578-1579 upaginert
Source information
RA/EA-5023/R/Rb/Rba/L0002
Link to Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper R: Regnskap
Rb: Regnskaper og jordebøker etter 1570
Rba: Akershus len
L0002: Akershus len
Account books for feudal overlords (lensregnskap) no. 2/1578 - 1579 - Accountancy and taxes Sheriff accounts State archives Danish-norwegian central services