Content
View options:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper

Regnskap, Regnskaper og jordebøker eldre enn 1570
0001/0001 Skatten av Bergenhus len 1563 upaginert
Source information
RA/EA-5023/R/Ra/L0012
Link to Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper R: Regnskap
Ra: Regnskaper og jordebøker eldre enn 1570
L0012: Bergenhus len
Account books for feudal overlords (lensregnskap) no. 12/1563 - Accountancy and taxes Sheriff accounts State archives Danish-norwegian central services