Content
View options:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper

Regnskap, Regnskaper og jordebøker eldre enn 1570
0001/0001 Tiendepengeskatt av Bergenhus len 1521-1522 upaginert
0002/0001 Inntektsregnskap på Bergen kongsgård sommeren 1522 upaginert
0003/0001 Utgiftsregnskap på Bergen kongsgård sommeren 1522 upaginert
Source information
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-5023/R/Ra/L0010
Link to Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper R: Regnskap
Ra: Regnskaper og jordebøker eldre enn 1570
L0010: Bergenhus len
Account books for feudal overlords (lensregnskap) no. 10 /1521 - 1522 - Accountancy and taxes Sheriff accounts State archives Danish-norwegian central services