Content
View options:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper

Regnskap, Regnskaper og jordebøker eldre enn 1570
0001/0001 Utgiftsregnskap på Bergen kongsgård sommeren 1520 upaginert
0002/0001 Summariske oppgaver over inntekter og utgifter "paa alle bøger" 1520 upaginert
0003/0001 Inntektsregnskap på Bergen kongsgård vinteren 1520-1521 upaginert
0004/0001 Utgiftsregnskap på Bergen kongsgård vinteren 1520-1521 upaginert
0005/0001 Tiendepengeskatt av Trondheim erkebispedømme og Bergen bispedømme 1520 (- 1521) 1520-1521 upaginert
Source information
RA/EA-5023/R/Ra/L0008
Link to Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper R: Regnskap
Ra: Regnskaper og jordebøker eldre enn 1570
L0008: Bergenhus len
Account books for feudal overlords (lensregnskap) no. 8/1520 - 1521 - Accountancy and taxes Sheriff accounts State archives Danish-norwegian central services