Content
View options:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper

Regnskap, Regnskaper og jordebøker eldre enn 1570
0001/0001 Skatt og sakefall av Dalane, Jæren og Ryfylke 1519 upaginert
0002/0001 2-markskatt av Nordhordland og Sunnhordland 1519, og skatt av Nordland og Finnmark 1519-1520 upaginert
0003/0001 Utgiftsregnskap på Bergen kongsgård vinteren 1519-1520 upaginert
0004/0001 Inntektsregnskap på Bergen kongsgård sommeren 1520 upaginert
Source information
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-5023/R/Ra/L0007
Link to Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper R: Regnskap
Ra: Regnskaper og jordebøker eldre enn 1570
L0007: Bergenhus len
Account books for feudal overlords (lensregnskap) no. 7 /1519 - 1520 - Accountancy and taxes Sheriff accounts State archives Danish-norwegian central services