Content
View options:

Table of contents


0001/0001 Akershus lensregnskap mikkelsmesse 1560 - mikkelsmesse 1561 1560-1561 upaginert
0002/0001 Inntektsregnskap på Bergen kongsgård vinteren 1516-1517 upaginert
0003/0001 Utgiftsregnskap på Bergen kongsgård vinteren 1516-1517 upaginert
Source information
Riksarkivet RA/EA-5023/R/Ra/L0004
Link to Arkivportalen
EA-5023: Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper
R: Regnskap
Ra: Regnskaper og jordebøker eldre enn 1570
L0004: Akershus len, 1560-1561; Bergenhus len, 1516-1517
Account books for feudal overlords (lensregnskap) no. 4 /1516 - 1561 - Accountancy and taxes Sheriff accounts State archives Danish-norwegian central services