Content
View options:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper

Regnskap, Regnskaper og jordebøker eldre enn 1570
0001/0001 Akershus lensregnskap mikkelsmesse 1557 - mikkelsmesse 1558 1557-1558 upaginert
0002/0001 Ekstrakt av Akershus lensregnskap 1557-1558 upaginert
Source information
RA/EA-5023/R/Ra/L0003
Link to Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper R: Regnskap
Ra: Regnskaper og jordebøker eldre enn 1570
L0003: Akershus len
Account books for feudal overlords (lensregnskap) no. 3/1557 - 1558 - Accountancy and taxes Sheriff accounts State archives Danish-norwegian central services