Content
View options:

Rigsarkivet i Danmark


Rentekammeret Skatkammeret, Danske Sekretariat (1660-1679) / Rentekammeret Danske Afdeling, Kammerkancelliet (1679-1771)

Ekspeditionsprotokol (1660-1771)
Register til ekspedisjonsprotokollen upaginert
Ekspedisjonsprotokoll 11 1
Source information

Link to Arkivportalen
Rentekammeret Skatkammeret, Danske Sekretariat (1660-1679) / Rentekammeret Danske Afdeling, Kammerkancelliet (1679-1771) -: Ekspeditionsprotokol (1660-1771)
2212-10: Ekspeditionsprotokol
Other source no. 2212-10 /17.11.1694 - 19.05.1696 - Ekspedisjonsprotokoll nr. C.5.11: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. - Bemerkninger til arkivserien i den danske arkivkatalogen Daisy: Kopibog over danske, norske og tyske ekspeditioner. Både åbne breve og missiver. Mangler 29. april 1667 - 15. maj 1669 og 7. maj 1720 - 1. september 1723. Protokollerne 1660-1679 har gl. nr. 1-15. Nr. 10-12 mangler. Nr. 10 (1667-1669) synes aldrig at være afleveret til Rentekammerarkivet. Nr. 12 synes identisk med "Protokol med Kammer- og Secrete Expeditioner 1665-1669" i Kabinetsarkivet. Copy books Property State archives Danish-norwegian central services