Content
View options:

Riksarkivet


Tronstad, Leif

Dagbøker
Dagbok nr. 1 Forside 3
Dagbok nr. 1 September 1941 4
Dagbok nr. 1 Oktober 1941 14
Dagbok nr. 1 November 1941 37
Dagbok nr. 2 Forside 52
Dagbok nr. 2 November 1941 53
Dagbok nr. 2 Desember 1941 55
Dagbok nr. 2 Januar 1942 63
Dagbok nr. 2 Februar 1942 77
Dagbok nr. 3 Forside 83
Dagbok nr. 3 Februar 1942 85
Dagbok nr. 3 Mars 1942 102
Dagbok nr. 3 April 1942 137
Dagbok nr. 3 Mai 1942 162
Dagbok nr. 3 Juni 1942 185
Dagbok nr. 3 Juli 1942 206
Dagbok nr. 3 August 1942 228
Dagbok nr. 3 September 1942 247
Dagbok nr. 4 Forside 263
Dagbok nr. 4 September 1942 264
Dagbok nr. 4 Oktober 1942 272
Dagbok nr. 4 November 1942 293
Dagbok nr. 4 Desember 1942 320
Dagbok nr. 4 Januar 1943 340
Dagbok nr. 5 Forside 354
Dagbok nr. 5 Januar 1943 355
Dagbok nr. 5 Februar 1943 371
Dagbok nr. 5 Mars 1943 395
Dagbok nr. 5 April 1943 428
Dagbok nr. 5 Mai 1943 448
Dagbok nr. 6 Forside 457
Dagbok nr. 6 Mai 1943 458
Dagbok nr. 6 Juni 1943 475
Dagbok nr. 6 Juli 1943 496
Dagbok nr. 6 August 1943 516
Dagbok nr. 6 September 1943 535
Dagbok nr. 6 Oktober 1943 552
Dagbok nr. 7 Forside 559
Dagbok nr. 7 Oktober 1943 560
Dagbok nr. 7 November 1943 572
Dagbok nr. 7 Desember 1943 585
Dagbok nr. 7 Januar 1944 601
Dagbok nr. 8 Forside 620
Dagbok nr. 8 Februar 1944 621
Dagbok nr. 8 Mars 1944 644
Dagbok nr. 8 April 1944 668
Dagbok nr. 9 Forside 680
Dagbok nr. 9 April 1944 681
Dagbok nr. 9 Mai 1944 692
Dagbok nr. 9 Juni 1944 704
Dagbok nr. 9 Juli 1944 731
Dagbok nr. 10 Forside 741
Dagbok nr. 10 Avisutklipp 742
Dagbok nr. 10 Juli 1944 744
Dagbok nr. 10 August 1944 762
Et fotografi 781
En konvolutt 782
Dagbok nr. 11 Oktober 1944 785
Dagbok nr. 11 November 1944 796
Dagbok nr. 11 Desember 1944 808
Dagbok nr. 12 Desember 1944 812
Dagbok nr. 12 Januar 1945 820
Dagbok nr. 12 Februar 1945 830
Dagbok nr. 13 Notater 842
Source information
Riksarkivet Riksarkivet RA/PA-0354/F/L0001
Link to Arkivportalen
Tronstad, Leif F: Dagbøker
L0001: Dagbøker
Other source 22.09.1941 - 11.03.1945 - Dagbøker fra 2. verdenskrig, 1941-1945. Tronstad var delaktig i sabotasjeaksjonene mot Vemork og produksjonen av tungtvann. - Dagbok nr. 3 mangler s. 38-39. Dagbok nr. 5 mangler s. 34-38. En del feilpagineringer. - I den digitale utgaven er de originale pagineringene erstattet av gjennomgående nummerering av bildene. Diaries Second world war Private archives Archives of persons