Content
The content may be restricted, but your permissions allow access.
View options:

Table of contents


Dokumentliste 3
1: Påtegningsdokument 4
1a: Politisk virksomhet i Askim 19
2: Fengslingsordre, ransakning, personalia etc. 60
2a: Utnevningsbrev til minister 270
3: Forhold til Sosialdep.s lover og forordninger 276
4: Partiarbeid 395
5: Bistand og bidrag til frontkjemperne 533
6: Arbeidsinnsatsen 591
7: Politisk forfølgning 1060
8: Rikstrygdeverket 1063
9: Norges Kooperative Landsforening 1150
10: LO og NAF 1187
11: Taler og avisartikler 1443
12: Evakueringen av Finnmark 1478
13: Forskjellige erstatningskrav, lønninger etc. 1829
Diverse 1963
Rettsbok i lagmannsrettssak nr. 350/1946 2058
Utdrag til Høyesterett i straffesak nr. 9/1947 2221
Source information
Riksarkivet RA/S-3138-01/D/Da/L0818
Link to Arkivportalen
RA/S-3138-01/D/Da/L0819
Link to Arkivportalen
RA/S-3138-01/D/Da/L0820
Link to Arkivportalen
RA/S-3138-01/D/Da/L0822
Link to Arkivportalen
Further catalogs not shown S-3138-01: Landssvikarkivet, Oslo politikammer
D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Dommer
L0818: Dnr. 3802
Trials of treatury no. 818-822 /1945 - 1947 - Oslo politikammer, Dommer, nr. 818-822: Dnr. 3802 Johan Andreas Lippestad, f. 19.12.1902. Saken er restriksjonsvurdert. Den inneholder ikke taushetsbelagte opplysninger. Court Proceedings Personalia Second world war WWII Treason settlement State archives Police and sheriffs The WWII Treason Archive