Content
View options:

Riksarkivet


Generaltollkammeret, tollregnskaper

VI Kristiania
Autorisasjon 1a
Inngående Januar 1b-2a
Inngående Februar 5b-6a
Inngående Mars 11b-12a
Inngående April 17b-18a
Inngående Mai 35b-36a
Inngående Juni 63b-64a
Inngående Juli 84b-85a
Inngående August 111b-112a
Inngående September 124b-125a
Inngående Oktober 140b-141a
Inngående November 154b-155a
Inngående Desember 181b-182a
Opplagskonto 193b-194a
Konto over svensk jern, jernplater og spiker 239b-240a
Konfiskasjonsregnskap 258b-259a
Alfabetisk register over inngående varer 267b-268a
Designasjoner 277b-278a
Source information
Riksarkivet RA/EA-5490/R06/L0173/0001
Link to Arkivportalen
Generaltollkammeret, tollregnskaper R06: VI Kristiania
L0173: Tollregnskaper Kristiania
0001: Inngående hovedtollbok Customs records no. 173.1 /1788 - Inngående hovedtollbok Accountancy and taxes Trade Seafaring, Maritime State archives Danish-norwegian central services Customs and excise authority