Content
View options:

Vestre Toten municipality archive


Vestre Toten kommunearkiv*

Kopibok for fattigkommisjonen 1888 1
Kopibok for fattigkommisjonen 1889 6-7
Kopibok for fattigkommisjonen 1890 20-21
Kopibok for fattigkommisjonen 1891 54-55
Kopibok for fattigkommisjonen 1892 90-91
Kopibok for fattigkommisjonen 1893 124-125
Kopibok for fattigkommisjonen 1894 154-155
Kopibok for fattigkommisjonen 1895 182-183
Kopibok for fattigkommisjonen 1896 208-209
Kopibok for fattigkommisjonen 1897 238-239
Kopibok for fattigkommisjonen 1898 266-267
Source information
Vestre Toten municipality archive Vestre Toten municipality archive
Link to Arkivportalen
Vestre Toten kommunearkiv* -: Kopibok for fattigkommisjonen i Vestre Toten kommune
Miscellaneous poverty matters no. - /1888 - 1898 Oppland county
Vestre Toten muni.
Kopibok for fattigkommisjonen. - Fotografert i 2013 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. Copy books Personalia Municiple archives Poorhouse