Content
View options:

Riksarkivet


Generaltollkammeret, tollregnskaper

I Fredrikshald (Idd og Marker len, Halden, Svinesund)
Autorisasjon 1
Inngående og utgående Januar 2
Inngående og utgående Februar 5
Inngående og utgående Mars 11
Inngående og utgående April 19
Inngående og utgående Mai 40
Inngående og utgående Juni 69
Inngående og utgående Juli 94
Inngående og utgående August 122
Inngående og utgående September 141
Inngående og utgående Oktober 165
Inngående og utgående November 178
Inngående og utgående Desember 182
Generalekstrakt innkomster ved Svinesund 187
Inntekter og utgifter 188
Summarisk ekstrakt over inn- og utførte varer 192
Register over skippere 199
Fremmede fartøy som har lastet og losset i Halden 211
Spesifikasjon over Lindesnes fyrpenger Inngående 215
Spesifikasjon over Lindesnes fyrpenger Utgående 218
Konto og forklaring over opplag 221
Beregning over ransonpenger 278
Spesifikasjon over hjemmehørende skip 284
Source information
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-5490/R01/L0006/0001
Link to Arkivportalen
Generaltollkammeret, tollregnskaper R01: I Fredrikshald (Idd og Marker len, Halden, Svinesund)
L0006: Tollregnskaper Fredrikshald
0001: Hovedtollbok Customs records no. 6.1 /1731 - Hovedtollbok Accountancy and taxes Trade Seafaring, Maritime State archives Danish-norwegian central services Customs and excise authority