Content
View options:

Vestre Toten municipality archive


Vestre Toten kommunearkiv*

Tittelblad 1
Nordli og Østvold 1886-1891 2
Nordli 1892-1899 14
Elton 1900-1904 24
Løse vedlegg upaginert
Innbo og undervisningsmateriell 1906 94
Skjema til skoleprotokoll upaginert
Autorisasjon upaginert
Source information
Vestre Toten municipality archive Vestre Toten municipality archive
Link to Arkivportalen
Vestre Toten kommunearkiv* -: Skolehold- og skolesøkningsprotokoll, Nordli, Elton og Østvold krets i Vestre Toten skolekommune
Pupil register no. - /1886 - 1904 Oppland county
Vestre Toten muni.
Eksamensprotokoll. - Fotografert i 2013 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. - Alle sider etter s. 38 er ubeskrevne. De løse vedleggene ligger spredt rundt i protokollen. Personalia Municiple archives Education authority