Content
View options:

Statsarkivet i Stavanger


Haugesund sjømannskontor*

Melding om stram innbinding upaginert
Tittelblad 1
Patenter nr. 1-49 2
Patenter nr. 50-97 27
Tittelblad 51
Patenter nr. 1, 98-100 52
Autorisasjon upaginert
Source information
Statsarkivet i Stavanger
Link to Arkivportalen
Haugesund sjømannskontor* Engineer and stoker roll no. Fe/L0001/1883 - Sjøfartsrulle Haugesund krets for maskinister og fyrbøtere nr. 1-97 Navy muster rolls Sailors Seafaring, Maritime State archives