Content
View options:

Riksarkivet


Danske Kanselli 1800-1814

NORSKE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET (3. DEPARTEMENTET), Kongelig resolusjon og ekspedisjon, Kongelig ekspedisjon, Underskrivelsesb√łker med registre
Januar - mars 1
Alfabetisk register A - Z 5
Source information
Riksarkivet RA/EA-3024/H/Hf/Hfb/Hfbc/L0015
Link to Arkivportalen
Danske Kanselli 1800-1814 H: NORSKE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET (3. DEPARTEMENTET)
Hf: Kongelig resolusjon og ekspedisjon
Hfb: Kongelig ekspedisjon
Hfbc: Underskrivelsesb√łker med registre L0015: Underskrivelsesbok m. register
Other source no. 15 /1814 - Underskrivelsesbok med register. Royal declarations and royal petitions Eidsvoll 1814 State archives Danish-norwegian central services