Content
View options:

Riksarkivet


Danske Kanselli 1800-1814

NORSKE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET (3. DEPARTEMENTET), Kongelig resolusjon og ekspedisjon, Kongelig resolusjon, Ekstrakt av forestillinger
Januar upaginert
Februar upaginert
Mars upaginert
April upaginert
Mai upaginert
Juni upaginert
Juli upaginert
August upaginert
September upaginert
Oktober upaginert
November upaginert
Desember upaginert
Source information
Riksarkivet RA/EA-3024/H/Hf/Hfa/Hfaa/L0002
Link to Arkivportalen
Danske Kanselli 1800-1814 H: NORSKE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET (3. DEPARTEMENTET)
Hf: Kongelig resolusjon og ekspedisjon
Hfa: Kongelig resolusjon
Hfaa: Ekstrakt av forestillinger L0002: Ekstrakt av forestillinger
Other source no. 2 /1801 - Ekstrakt av norske justisdepartements forestillinger. Royal declarations and royal petitions Eidsvoll 1814 State archives Danish-norwegian central services