Content
View options:

Riksarkivet


Koren

Brev og familiepapirer
Etikett og innholdsfortegnelse 2
A.v.W.S. Korens papirer vedr. 1814 Avskrifter, konsepter, riksforsamlingen 1814-1824 og udat. 4
A.v.W.S. Korens papirer vedr. 1814 Brev vedk. riksforsamlingen og reisen dit Mars-jun 1814 111
A.v.W.S. Korens papirer vedr. 1814 Utdrag av brev fra Koren om riksforsamlingen 20. april 1814 174
A.v.W.S. Korens papirer vedr. 1814 Brev fra Koren til hustru og bror okt-nov 1814 182
A.v.W.S. Korens papirer vedr. 1814 Brev fra Koren til hustru feb-sept 1818 225
A.v.W.S. Korens papirer vedr. 1814 Brev fra familien og A. Konow 1814-1815 258
A.v.W.S. Korens papirer vedr. 1814 Brev fra fogd Budtz 1815-1816 271
A.v.W.S. Korens papirer vedr. 1814 Korens dagbok fra en reise Bergen-Kristiansund 1818 319
A.v.W.S. Korens papirer vedr. 1814 Korens selvbiografi, avskrift 1888 331
A.v.W.S. Korens papirer vedr. 1814 Diverse familiepapirer Koren 1759-1854 358
Source information
Riksarkivet RA/PA-0026/F/L0001
Link to Arkivportalen
Koren F: Brev og familiepapirer
L0001:
Other source no. 1/1759 - 1854 - - Letters and correspondence Personalia Private archives Archives of persons