Content
View options:

Statsarkivet i Kristiansand


Lillesand tollsted

Skipsmåling og skipsregistrering, Målte og hjemmehørende fartøyer
Skipsregisteret Foreløpig matrikkel 1903-1911 2
Skipsregisteret Ikke registreringspliktige 1903-1910 50
Veiledning for skipsregistrering 1918-1965 154
Skipsregisteret Forandringer 1887-1911 183
Utleverte nasjonalitetesbevis 1870-1872, 1881-1884 250
Innleverte nasjonalitetsbevis 1861-1954 284
Ang. nasjonalitetsbevis 1889-1905, 1969 355
Konduitetslister 1841-1885 399
Source information
Statsarkivet i Kristiansand Statsarkivet i Kristiansand SAK/1351-0008/H/Ha/L0433
Link to Arkivportalen
Lillesand tollsted H: Skipsmåling og skipsregistrering
Ha: Målte og hjemmehørende fartøyer
L0433: Skipsregister, skipsmatrikkel
Customs records no. 433 /1861 - 1969 - Foreløpig matrikkel 1903-1911. Ikke registreringspliktige skip 1903-1910. Forandringer 1887-1911. Veiledning for skipsregistreringen 1918-1965. Utleverte nasjonalitetsbevis 1870-1872, 1881-1884. Innleverte nasjonalitetsbevis 1861-1954. Ang. nasjonalitetsbevis 1889-1908, 1969. Accountancy and taxes Ships and boats State archives Customs and excise authority