Content
View options:

Statsarkivet i Trondheim


Sjøinnrulleringen - Trondhjemske distrikt

Utskrivningsvesnet Sjøutskrivningen
Register upaginert
Source information
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-5121/01/L0033/0002
Link to Arkivportalen
Sjøinnrulleringen - Trondhjemske distrikt 01: Utskrivningsvesnet Sjøutskrivningen
L0033: --
0002: Register for Ålesund krets Main roll no. 33.2 /1860 - - Navy muster rolls Sailors Seafaring, Maritime State archives