Content
View options:

Publications


Aker adressebok/adressekalender

Permer upaginert
Annonser upaginert
Tittelblad upaginert
Annonser upaginert
Forord upaginert
Innholdsfortegnelse upaginert
Annonser upaginert
Kommunale og offentlige kontorer 9
Annonser 14
Personregister A/Aa 15
Personregister B 37
Personregister C 61
Personregister D 66
Personregister E 71
Personregister F 82
Personregister G 92
Personregister H 104
Personregister I 141
Personregister J 143
Personregister K 165
Personregister L 184
Personregister M 203
Personregister N 217
Personregister O 229
Personregister P 242
Personregister Q 252
Personregister R 253
Personregister S 264
Personregister T 294
Personregister U 304
Personregister V 305
Personregister W 308
Personregister Y-Z 315
Personregister Ø 316
Fagregister 319
Veifortegnelse 353
Annonser upaginert
Source information

Link to Arkivportalen
Aker adressebok/adressekalender Address books no. 1934-1935 /1934 - 1935 - Skanneeksemplaret er donert av Deichmanske bibliotek. Address books Personalia Books, publications, printed materials