Content
View options:

Riksarkivet


Aker adressebok/adressekalender (publikasjon)*

Permer upaginert
Annonser upaginert
Tittelblad upaginert
Annonser upaginert
Forord upaginert
Innholdsfortegnelse upaginert
Annonser upaginert
Kommunale og offentlige kontorer 9
Annonser 13
Personregister A/Aa 15
Personregister B 42
Personregister C 68
Personregister D 74
Personregister E 81
Personregister F 94
Personregister G 104
Personregister H 119
Personregister I 158
Personregister J 161
Personregister K 186
Personregister L 205
Personregister M 226
Personregister N 239
Personregister O 251
Personregister P 266
Personregister Q-R 277
Personregister R 278
Personregister S 287
Personregister T 316
Personregister U 326
Personregister V 327
Personregister W 330
Personregister Y-Z 338
Personregister Ø 339
Personregister Adresseforandringer 342
Personregister Tilkomne i trykkeperioden 362
Fagregister 389
Annonser upaginert
Source information
Riksarkivet
Link to Arkivportalen
Aker adressebok/adressekalender (publikasjon)* Address books no. 1924-1925/1924 - 1925 - Skanneeksemplaret er donert av Deichmanske bibliotek. Address books Personalia Books, publications, printed materials