Content
View options:

Riksarkivet


Aker adressebok/adressekalender (publikasjon)*

Permer upaginert
Annonser upaginert
Tittelblad upaginert
Annonser upaginert
Forord upaginert
Annonser upaginert
Kommunale og offentlige kontorer 9
Annonser 12
Personregister A/Aa 13
Personregister B 44
Personregister C 64
Personregister D 70
Personregister E 75
Personregister F 87
Personregister G 95
Personregister H 108
Personregister I 144
Personregister J 146
Personregister K 168
Personregister L 186
Personregister M 206
Personregister N 218
Personregister O 230
Personregister P 244
Personregister Q-R 256
Personregister R 257
Personregister S 265
Personregister T 292
Personregister U 302
Personregister V 304
Personregister W 306
Personregister Y-Z 313
Personregister Ø 314
Personregister Tilkomne i trykkeperioden 317
Personregister Adresseforandringer 324
Annonser upaginert
Fagregister 325
Fagregisterets innholdsfortegnelse 347
Automobilruter 348
Annonser upaginert
Source information
Riksarkivet
Link to Arkivportalen
Aker adressebok/adressekalender (publikasjon)* Address books no. 1922/1922 - Skanneeksemplaret er donert av Deichmanske bibliotek. Address books Personalia Books, publications, printed materials