Content
View options:

Riksarkivet


Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium

Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller
Opplandske nasjonale infanteriregiment Register 1662-1690 2
Opplandske nasjonale infanteriregiment 1. kompani 1662 5
Opplandske nasjonale infanteriregiment 2. kompani 1662 21
Opplandske nasjonale infanteriregiment 3. kompani 1662 35
Opplandske nasjonale infanteriregiment 4. kompani 1662 53
Opplandske nasjonale infanteriregiment 5. kompani 1662 67
Opplandske nasjonale infanteriregiment 6. kompani 1662 81
Opplandske nasjonale infanteriregiment 7. kompani 1662 99
Opplandske nasjonale infanteriregiment 8. kompani 1662 113
Opplandske nasjonale infanteriregiment Major Reichweins kp. 1665 129
Opplandske nasjonale infanteriregiment Oberstløytnant von Hadelings kp. 1665 143
Opplandske nasjonale infanteriregiment Major De Cardis kp. 1665 154
Opplandske nasjonale infanteriregiment Generalkvartermester Coucherons kp. 1665 166
Opplandske nasjonale infanteriregiment Kp. Michelets kp. 1665 178
Opplandske nasjonale infanteriregiment Kp. Macodies kp. 1665 190
Opplandske nasjonale infanteriregiment Kp. Reichweins kp. 1665 206
Opplandske nasjonale infanteriregiment Kp. Bruns kp. 1665 219
Opplandske nasjonale infanteriregiment Regimentet 1670 230
Opplandske nasjonale infanteriregiment Regimentsstaben 1670 Hovedrulle 231
Opplandske nasjonale infanteriregiment Livkp. 1670 Rulle 232
Opplandske nasjonale infanteriregiment Oberstløytnant Hadelings kp. 1670 Rulle 246
Opplandske nasjonale infanteriregiment Major De Cardis kp. 1670 Rulle 258
Opplandske nasjonale infanteriregiment Kp. Michelets kp. 1670 Rulle 270
Opplandske nasjonale infanteriregiment Kp. Cucherons kp. 1670 Rulle 284
Opplandske nasjonale infanteriregiment Kp. Macodeys kp. 1670 Rulle 296
Opplandske nasjonale infanteriregiment Kp. Reichweins kp. 1670 Rulle 316
Opplandske nasjonale infanteriregiment Kp. Bruns kp. 1670 Rulle 330
Opplandske nasjonale infanteriregiment Hadeland, Toten og Valdres fogderi 1674 Krigsjordebok 341
Opplandske nasjonale infanteriregiment Solør, Odal og Østerdal fogderi 1687 Rulle, innmeldte bønder 371
Opplandske nasjonale infanteriregiment Solør, Odal og Østerdal fogderi 1689 Rulle, innmeldte bønder 384
Opplandske nasjonale infanteriregiment Hedmark fogderi 1689 Rulle, innmeldte bønder 405
Opplandske nasjonale infanteriregiment Hadeland, Toten og Valdres fogderi 1689 Rulle, innmeldte bønder 413
Opplandske nasjonale infanteriregiment Regimentet Offisersrulle(?), kun deler 424
Source information
RA/EA-5419/E/Ea/L0498
Link to Arkivportalen
Riksarkivet Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium E: Realistisk ordnede pakkesaker
Ea: Militære ruller
L0498: Opplandske regiment
Military roll no. 498/1662 - 1689 - Opplandske regiment Military muster rolls Soldiers and officers State archives Defence