Content
View options:

Finnmarkseiendommen


Lensmannen i Kjelvik (hos Finnmarkseiendommen)*

Register upaginert
Oppmålingsforretninger 1859 1
Oppmålingsforretninger 1860 2-3
Oppmålingsforretninger 1861 18-19
Oppmålingsforretninger 1862 36-37
Oppmålingsforretninger 1863 58-59
Oppmålingsforretninger 1864 60-61
Oppmålingsforretninger 1865 62-63
Oppmålingsforretninger 1858-1859 68-69
Oppmålingsforretninger 1859-1866 70-71
Oppmålingsforretninger 1866 72-73
Oppmålingsforretninger 1867 78-79
Oppmålingsforretninger 1868 80-81
Oppmålingsforretninger 1868-1871 82-83
Oppmålingsforretninger 1872 84-85
Oppmålingsforretninger 1873 86-87
Oppmålingsforretninger 1874 88-89
Oppmålingsforretninger 1876 90-91
Oppmålingsforretninger 1877 94-95
Oppmålingsforretninger 1878 96-97
Oppmålingsforretninger 1879 98-99
Oppmålingsforretninger 1880 100-101
Oppmålingsforretninger 1881-1882 104-105
Oppmålingsforretninger 1883 110-111
Oppmålingsforretninger 1884 112-113
Oppmålingsforretninger 1885 120-121
Oppmålingsforretninger 1886 122-123
Oppmålingsforretninger 1887-1888 124-125
Oppmålingsforretninger 1889 126-127
Oppmålingsforretninger 1892 132-133
Oppmålingsforretninger 1893 136-137
Oppmålingsforretninger 1894 146-147
Oppmålingsforretninger 1895 148-149
Oppmålingsforretninger 1896 156-157
Source information

Link to Arkivportalen
Lensmannen i Kjelvik (hos Finnmarkseiendommen)* Survey book no. 1 /1859 - 1896 - Avskrift, autorisert 04.04.1907. Property Surveying State archives Departmental institutions