Content
View options:

Finnmarkseiendommen


Lensmannen i Hasvik (hos Finnmarkseiendommen)*

Register upaginert
Oppmålingsforretninger 1892 1a
Oppmålingsforretninger 1893 1b-2a
Oppmålingsforretninger 1894 3b-4a
Oppmålingsforretninger 1895 4b-5a
Oppmålingsforretninger 1903 5b-6a
Oppmålingsforretninger 1907 7b-8a
Oppmålingsforretninger 1908 9b-10a
Oppmålingsforretninger 1909 11b-12a
Oppmålingsforretninger 1910 13b-14a
Oppmålingsforretninger 1912 19b-20a
Oppmålingsforretninger 1914 23b-24a
Oppmålingsforretninger 1915 31b-32a
Oppmålingsforretninger 1916 33b-34a
Oppmålingsforretninger 1917 39b-40a
Oppmålingsforretninger 1918 41b-42a
Oppmålingsforretninger 1920 46b-47a
Oppmålingsforretninger 1921 74b-75a
Source information

Link to Arkivportalen
Lensmannen i Hasvik (hos Finnmarkseiendommen)* Survey book no. 1 /1892 - 1921 - Autorisert 10.02.1892 som skylddelingsprotokoll for lensmannen i Hasvik. Property Surveying State archives Departmental institutions