Content
View options:

Publications


Kristiania/Oslo adressebok

Permer upaginert
Annonser upaginert
Tittelblad upaginert
Offentlige institusjoner m.m. 1
Annonser upaginert
Bransjeregister 1
Bransjeavdeling A 9
Bransjeavdeling B 37
Bransjeavdeling C-D 69
Bransjeavdeling E 78
Bransjeavdeling F 93
Bransjeavdeling G 124
Bransjeavdeling H 135
Bransjeavdeling I 143
Bransjeavdeling J 150
Bransjeavdeling K 151
Bransjeavdeling L 178
Bransjeavdeling M 188
Bransjeavdeling N 212
Bransjeavdeling O 214
Bransjeavdeling P 220
Bransjeavdeling R 234
Bransjeavdeling S 258
Bransjeavdeling T 292
Bransjeavdeling U 315
Bransjeavdeling V 318
Bransjeavdeling W-Ø 326
Annonser upaginert
Kartavdeling Fortegnelse over gater, veier og plasser upaginert
Kartavdeling Kart over Oslo upaginert
Annonser upaginert
Forord upaginert
Annonser upaginert
Gate- og veiavdeling A 1
Gate- og veiavdeling B 10
Gate- og veiavdeling C 30
Gate- og veiavdeling D 33
Gate- og veiavdeling E 41
Gate- og veiavdeling F 50
Gate- og veiavdeling G 61
Gate- og veiavdeling H 73
Gate- og veiavdeling I 94
Gate- og veiavdeling J 96
Gate- og veiavdeling K 101
Gate- og veiavdeling L 117
Gate- og veiavdeling M 132
Gate- og veiavdeling N 146
Gate- og veiavdeling O 157
Gate- og veiavdeling P 164
Gate- og veiavdeling R 171
Gate- og veiavdeling S 181
Gate- og veiavdeling T 216
Gate- og veiavdeling U 232
Gate- og veiavdeling V 235
Gate- og veiavdeling W 247
Gate- og veiavdeling Y-Ø 248
Gate- og veiavdeling Å 255
Annonser upaginert
Source information

Link to Arkivportalen
Kristiania/Oslo adressebok Address books no. 1978-1979 /1978 - 1979 - 100. årgang, bind 2. Demontert eksemplar, Riksarkivet Address books Personalia Books, publications, printed materials