Content
View options:

Publications


Kristiania/Oslo adressebok

Permer upaginert
Annonser upaginert
Tittelblad upaginert
Annonser upaginert
Offentlige institusjoner m.m. 1
Bransjeregister 1
Annonser upaginert
Bransjeavdeling A 9
Bransjeavdeling B 37
Bransjeavdeling C 69
Bransjeavdeling D 70
Bransjeavdeling E 79
Bransjeavdeling F 93
Bransjeavdeling G 124
Bransjeavdeling H 135
Bransjeavdeling I 143
Bransjeavdeling J 150
Bransjeavdeling K 152
Bransjeavdeling L 179
Bransjeavdeling M 190
Bransjeavdeling N 214
Bransjeavdeling O 215
Bransjeavdeling P 221
Bransjeavdeling R 235
Bransjeavdeling S 259
Bransjeavdeling T 293
Bransjeavdeling U 317
Bransjeavdeling V 319
Bransjeavdeling Y-Ø 328
Annonser 329
Kartavdeling Veiledning upaginert
Kartavdeling Fortegnelse over gater, veier og plasser upaginert
Kartavdeling Kart over Oslo upaginert
Annonser upaginert
Forord upaginert
Gate- og veiavdeling A 1
Gate- og veiavdeling B 10
Gate- og veiavdeling C 29
Gate- og veiavdeling D 33
Gate- og veiavdeling E 40
Gate- og veiavdeling F 49
Gate- og veiavdeling G 60
Gate- og veiavdeling H 72
Gate- og veiavdeling I 92
Gate- og veiavdeling J 94
Gate- og veiavdeling K 99
Gate- og veiavdeling L 115
Gate- og veiavdeling M 129
Gate- og veiavdeling N 143
Gate- og veiavdeling O 154
Gate- og veiavdeling P 161
Gate- og veiavdeling R 167
Gate- og veiavdeling S 177
Gate- og veiavdeling T 211
Gate- og veiavdeling U 227
Gate- og veiavdeling V 230
Gate- og veiavdeling W 241
Gate- og veiavdeling Y 242
Gate- og veiavdeling Z-Ø 243
Gate- og veiavdeling Å 249
Source information

Link to Arkivportalen
Kristiania/Oslo adressebok Address books no. 1977-1978 /1977 - 1978 - 99. årgang, bind 2. Demontert eksemplar, Riksarkivet Address books Personalia Books, publications, printed materials