Content
View options:

Publications


Kristiania/Oslo adressebok

Permer upaginert
Tittelblad upaginert
Forord upaginert
Annonse upaginert
Kartavdeling Fortegnelse over gater, veier og plasser Tittelblad upaginert
Kartavdeling Fortegnelse over gater, veier og plasser Annonse upaginert
Kartavdeling Fortegnelse over gater, veier og plasser A upaginert
Kartavdeling Fortegnelse over gater, veier og plasser B upaginert
Kartavdeling Fortegnelse over gater, veier og plasser C-D upaginert
Kartavdeling Fortegnelse over gater, veier og plasser E-F upaginert
Kartavdeling Fortegnelse over gater, veier og plasser G upaginert
Kartavdeling Fortegnelse over gater, veier og plasser H upaginert
Kartavdeling Fortegnelse over gater, veier og plasser I-J upaginert
Kartavdeling Fortegnelse over gater, veier og plasser K upaginert
Kartavdeling Fortegnelse over gater, veier og plasser L upaginert
Kartavdeling Fortegnelse over gater, veier og plasser M upaginert
Kartavdeling Fortegnelse over gater, veier og plasser N-O upaginert
Kartavdeling Fortegnelse over gater, veier og plasser P-R upaginert
Kartavdeling Fortegnelse over gater, veier og plasser S upaginert
Kartavdeling Fortegnelse over gater, veier og plasser T upaginert
Kartavdeling Fortegnelse over gater, veier og plasser U-V upaginert
Kartavdeling Fortegnelse over gater, veier og plasser Å upaginert
Kartavdeling Annonse Å upaginert
Kartavdeling Kart over Oslo upaginert
Annonse upaginert
Gate- og veiavdeling Rettelser upaginert
Gate- og veiavdeling Tittelblad upaginert
Gate- og veiavdeling Annonse upaginert
Gate- og veiavdeling A 1
Gate- og veiavdeling B 40
Gate- og veiavdeling C 125
Gate- og veiavdeling D 148
Gate- og veiavdeling E 177
Gate- og veiavdeling F 221
Gate- og veiavdeling G 266
Gate- og veiavdeling H 318
Gate- og veiavdeling I 398
Gate- og veiavdeling J 406
Gate- og veiavdeling K 425
Gate- og veiavdeling L 494
Gate- og veiavdeling M 542
Gate- og veiavdeling N 605
Gate- og veiavdeling O 644
Gate- og veiavdeling P 674
Gate- og veiavdeling R 699
Gate- og veiavdeling S 743
Gate- og veiavdeling T 893
Gate- og veiavdeling U 957
Gate- og veiavdeling V 977
Gate- og veiavdeling W 1015
Gate- og veiavdeling Y 1027
Gate- og veiavdeling Ø 1028
Gate- og veiavdeling Å 1047
Gate- og veiavdeling Annonse upaginert
Source information

Link to Arkivportalen
Kristiania/Oslo adressebok Address books no. 1970-1971 /1970 - 1971 - 92. årgang, bind 3. Demontert eksemplar, Riksarkivet Address books Personalia Books, publications, printed materials