Content
View options:

Publications


Kristiania/Oslo adressebok

Permer upaginert
Annonser 1
Tittelblad upaginert
Innholdsfortegnelse upaginert
Register til 1ste og 2det avsnitt upaginert
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak A upaginert
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak B 28
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak D 37
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak E 43
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak F 44
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak G 46
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak H 50
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak I J 51
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak K 56
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak L 60
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak M 61
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak N 63
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak O P 64
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak R 67
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak S 70
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak T 76
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak U 78
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak V 79
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak Aker kommune 81
Annonser 83
Andre avsnitt Bad, religiøst, offentlige bygninger etc. Bad, kirker og bedehus upaginert
Andre avsnitt Bad, religiøst, offentlige bygninger etc. Religiøse samfunn, offentlige bygninger etc. 92
Andre avsnitt Bad, religiøst, offentlige bygninger etc. Sykehus og hospitaler 95
Andre avsnitt Foreninger, legater, stiftelser etc. Asyler, barnehjem, søndagsskoler 96
Andre avsnitt Foreninger, legater, stiftelser etc. Foreninger og selskaper 97
Andre avsnitt Foreninger, legater, stiftelser etc. Legater og fond 111
Andre avsnitt Foreninger, legater, stiftelser etc. Pensjonsinnretninger og understøttelsesforeninger 123
Andre avsnitt Skoler Offentlige skoler 126
Andre avsnitt Skoler Private skoler 130
Andre avsnitt Skoler Folkeskolen 135
Andre avsnitt Befordringsmidler 143
Annonser 146
Tredje avsnitt Personregister A upaginert
Tredje avsnitt Personregister B 210
Tredje avsnitt Personregister C 260
Tredje avsnitt Personregister D 291
Tredje avsnitt Personregister E 306
Tredje avsnitt Personregister F 333
Tredje avsnitt Personregister G 353
Tredje avsnitt Personregister H 382
Tredje avsnitt Personregister I 467
Tredje avsnitt Personregister J 474
Tredje avsnitt Personregister K 526
Tredje avsnitt Personregister L 554
Tredje avsnitt Personregister M 598
Tredje avsnitt Personregister N 629
Tredje avsnitt Personregister O 661
Tredje avsnitt Personregister P 703
Tredje avsnitt Personregister Q 729
Tredje avsnitt Personregister R 730
Tredje avsnitt Personregister S 753
Tredje avsnitt Personregister T 820
Tredje avsnitt Personregister U 847
Tredje avsnitt Personregister V W 850
Tredje avsnitt Personregister Y 876
Tredje avsnitt Personregister Z 877
Tredje avsnitt Personregister Æ Ø 878
Annonser 881
Fjerde avsnitt Gateregister A upaginert
Fjerde avsnitt Gateregister B 903
Fjerde avsnitt Gateregister C 931
Fjerde avsnitt Gateregister D 939
Fjerde avsnitt Gateregister E 952
Fjerde avsnitt Gateregister F 965
Fjerde avsnitt Gateregister G 982
Fjerde avsnitt Gateregister H 999
Fjerde avsnitt Gateregister I 1031
Fjerde avsnitt Gateregister J 1036
Fjerde avsnitt Gateregister K 1044
Fjerde avsnitt Gateregister L 1071
Fjerde avsnitt Gateregister M 1082
Fjerde avsnitt Gateregister N 1112
Fjerde avsnitt Gateregister O 1128
Fjerde avsnitt Gateregister P 1139
Fjerde avsnitt Gateregister R 1154
Fjerde avsnitt Gateregister S 1170
Fjerde avsnitt Gateregister T 1235
Fjerde avsnitt Gateregister U 1272
Fjerde avsnitt Gateregister V 1281
Fjerde avsnitt Gateregister W 1295
Fjerde avsnitt Gateregister Y Z 1305
Fjerde avsnitt Gateregister Ø 1306
Annonser upaginert
Femte avsnitt Fagregister A upaginert
Femte avsnitt Fagregister B 1345
Femte avsnitt Fagregister C 1353
Femte avsnitt Fagregister D 1354
Femte avsnitt Fagregister E 1357
Femte avsnitt Fagregister F 1358
Femte avsnitt Fagregister G 1361
Femte avsnitt Fagregister H 1364
Femte avsnitt Fagregister I 1368
Femte avsnitt Fagregister J 1374
Femte avsnitt Fagregister K 1375
Femte avsnitt Fagregister L 1387
Femte avsnitt Fagregister M 1392
Femte avsnitt Fagregister N O 1403
Femte avsnitt Fagregister P 1405
Femte avsnitt Fagregister R 1407
Femte avsnitt Fagregister S 1410
Femte avsnitt Fagregister T 1431
Femte avsnitt Fagregister U 1437
Femte avsnitt Fagregister V 1438
Femte avsnitt Fagregister X 1441
Femte avsnitt Fagregister Æ 1442
Tillegg og rettelser 1443
Annonser upaginert
Annonser Register over averterende firmaer upaginert
Annonser 1445
Source information

Link to Arkivportalen
Kristiania/Oslo adressebok Address books no. 1905 /1905 - 27. årgang. Demontert eksemplar, Riksarkivet Address books Personalia Books, publications, printed materials