Content
View options:

Publications


Kristiania/Oslo adressebok

Permer upaginert
Annonser 1
Tittelside upaginert
Innholdsfortegnelse upaginert
Tillegg og rettelser upaginert
Forord upaginert
Annonser upaginert
1. avsnitt: Stat, kommune, større private foretak A upaginert
1. avsnitt: Stat, kommune, større private foretak B 25
1. avsnitt: Stat, kommune, større private foretak D 31
1. avsnitt: Stat, kommune, større private foretak E 35
1. avsnitt: Stat, kommune, større private foretak F 36
1. avsnitt: Stat, kommune, større private foretak G 37
1. avsnitt: Stat, kommune, større private foretak H 39
1. avsnitt: Stat, kommune, større private foretak I-J 40
1. avsnitt: Stat, kommune, større private foretak K 43
1. avsnitt: Stat, kommune, større private foretak L-M 46
1. avsnitt: Stat, kommune, større private foretak N 47
1. avsnitt: Stat, kommune, større private foretak O-P 48
1. avsnitt: Stat, kommune, større private foretak R 50
1. avsnitt: Stat, kommune, større private foretak S 51
1. avsnitt: Stat, kommune, større private foretak T 55
Annonser upaginert
2. avsnitt Badeanstalter, kirker, offentlige bygninger, teatre m.m. 61
2. avsnitt Foreninger, legater, stiftelser, sykehus m.m. 63
2. avsnitt Skoler 83
2. avsnitt Befordringsmidler etc. 89
Annonser 93
3. avsnitt: Personregister A 101
3. avsnitt: Personregister B 137
3. avsnitt: Personregister C 170
3. avsnitt: Personregister D 193
3. avsnitt: Personregister E 203
3. avsnitt: Personregister F 220
3. avsnitt: Personregister G 233
3. avsnitt: Personregister H 252
3. avsnitt: Personregister I 310
3. avsnitt: Personregister J 315
3. avsnitt: Personregister K 351
3. avsnitt: Personregister L 369
Annonser upaginert
3. avsnitt: Personregister L 373
3. avsnitt: Personregister M 399
Annonser upaginert
3. avsnitt: Personregister M 403
Annonser upaginert
3. avsnitt: Personregister M 417
3. avsnitt: Personregister N 420
3. avsnitt: Personregister O 442
Annonser upaginert
3. avsnitt: Personregister O 445
3. avsnitt: Personregister P 472
3. avsnitt: Personregister Q 491
3. avsnitt: Personregister R 492
3. avsnitt: Personregister S 506
3. avsnitt: Personregister T 549
3. avsnitt: Personregister U 566
3. avsnitt: Personregister V/W 568
Annonser upaginert
3. avsnitt: Personregister V/W 577
3. avsnitt: Personregister Y-Z 584
3. avsnitt: Personregister Ø 585
Annonser 607
4. avsnitt: Hus og gater med beboere A 609
4. avsnitt: Hus og gater med beboere B 618
4. avsnitt: Hus og gater med beboere C 637
4. avsnitt: Hus og gater med beboere D 638
4. avsnitt: Hus og gater med beboere E 648
4. avsnitt: Hus og gater med beboere F 657
4. avsnitt: Hus og gater med beboere G 669
4. avsnitt: Hus og gater med beboere H 684
4. avsnitt: Hus og gater med beboere I 709
4. avsnitt: Hus og gater med beboere J 713
4. avsnitt: Hus og gater med beboere K 718
4. avsnitt: Hus og gater med beboere L 744
4. avsnitt: Hus og gater med beboere M 752
4. avsnitt: Hus og gater med beboere N 779
4. avsnitt: Hus og gater med beboere O 789
4. avsnitt: Hus og gater med beboere P 798
4. avsnitt: Hus og gater med beboere R 810
4. avsnitt: Hus og gater med beboere S 825
4. avsnitt: Hus og gater med beboere T 878
4. avsnitt: Hus og gater med beboere U 912
4. avsnitt: Hus og gater med beboere V 921
4. avsnitt: Hus og gater med beboere W 932
4. avsnitt: Hus og gater med beboere Y 939
4. avsnitt: Hus og gater med beboere Z-Ø 940
Annonser 941
5. avsnitt Håndverks- og handelsfag, samt en del andre fag 943
Annonser upaginert
6. avsnitt Firmaregister 1057
Annonser upaginert
Source information

Link to Arkivportalen
Kristiania/Oslo adressebok Address books no. 1897 /1897 - 19. årgang. Demontert eksemplar, Riksarkivet Address books Personalia Books, publications, printed materials