Content
View options:

Table of contents


Innholdsfortegnelse mappe 1 1711 2
Regnskap 1711 4
Vedlegg 1 Matrikkel 1711 23
Vedlegg 2 Legdsrulle 1711 82
Vedlegg 3 Sagskatt 1711 110
Vedlegg 4 Presteskatt 1711 117
Vedlegg 5-6 Strandsitter- og husmannsskatt 1711 119
Vedlegg 7-8 Allmenninger og laksevarp, godset til Schultz 1711 125
Innholdsfortegnelse mappe 2 1711 129
Vedlegg Ekstraskatter 1711 9 Hovedmanntall 130
Vedlegg Ekstraskatter 1711 10 Bø 148
Vedlegg Ekstraskatter 1711 11 Aukra 151
Vedlegg Ekstraskatter 1711 12 Nesset 156
Vedlegg Ekstraskatter 1711 13 Grytten 159
Vedlegg Ekstraskatter 1711 14 Veøy 164
Vedlegg Ekstraskatter 1711 15-16 Skoskatten 173
Innholdsfortegnelse mappe 3 1711 216
Vedlegg 17-64 Kopp- og ildstedsskatten 1711 217
Vedlegg 65-73 Attester, stemplet papir 1711 322
Vedlegg 74-75 Sikt og sakefall 1711 342
Vedlegg 76 Hans Andersen Gujords og Anne Olsd.s eiendeler 1711 348
Vedlegg 77 Krongods og militære gårder 1711 353
Vedlegg 78 Landbohold og tredjeårstake 1711 356
Vedlegg 79 Leidang 1711 358
Vedlegg 80 Korntakst for Trondheim stift 1711 378
Vedlegg 81-82 Tingsvitne, gårdene Raknes og Talset 1711 380
Vedlegg 83 Tiende, Veøy, Grytten og Nesset 1711 385
Vedlegg 84 Ordre om å sende korntienden til mag. i Trondh. 1711 403
Vedlegg 85 Krigsjordebok 1711 406
Vedlegg 86-87 Kvitteringer 1711 409
Vedlegg 88 Jordegods fri for odelsskatt 1711 414
Vedlegg 89 Jordegods fri for rosstjeneste 1711 422
Vedlegg 90-91 Lensmenn 1711 429
Vedlegg 92 Kvittering for utredningspenger for Raknes 1711 435
Vedlegg 93 Kvittering for utredningspenger for Talset 1711 437
Vedlegg 94 Skatterestanser 1711 439
Vedlegg 95 Reiseutgifter 1711 446
Innholdsfortegnelse mappe 4 1711 449
Antegnelser 1711 450
Regnskap over hva fogden skylder iflg. antegnelser 1711 480
Ekstrakt av regnskap 1711 482
Source information
Riksarkivet RA/EA-4092/R55/L3660
Link to Arkivportalen
EA-4092: Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap
R55: ROMSDAL FOGDERI
L3660: Fogderegnskap Romsdal
Account books for bailiffs no. 3660 /1711 Møre og Romsdal county
Romsdal bailiwick
Skoskatten 1711, se også kat. nr. 1145/52. Accountancy and taxes Bailiff accounts 1711 Shoe tax State archives Danish-norwegian central services