Content
View options:

Table of contents


Innholdsfortegnelse mappe 1 1711 2
Inntektsvedlegg 16 Ekstraskatter, hovedmanntall 1711 Eiker 3
Inntektsvedlegg 16 Ekstraskatter, hovedmanntall 1711 Modum 21
Inntektsvedlegg 16 Ekstraskatter, hovedmanntall 1711 Sigdal 32
Inntektsvedlegg 17 Ekstraskatter, manntall 1711 Eiker 48
Inntektsvedlegg 18 Ekstraskatter, manntall 1711 Modum 69
Inntektsvedlegg 19 Ekstraskatter, manntall 1711 Sigdal 79
Inntektsvedlegg 19 Ekstraskatter, Eiker, Modum og Sigdal 1711 Selvangivelser 92
Inntektsvedlegg 20 Ekstraskatter, manntall 1711 Lier 137
Inntektsvedlegg 21 Ekstraskatter, manntall 1711 Røyken 148
Inntektsvedlegg 22 Ekstraskatter, manntall 1711 Hurum 154
Inntektsvedlegg 23 Ekstraskatter, hovedmanntall 1711 Lier 160
Inntektsvedlegg 23 Ekstraskatter, hovedmanntall 1711 Røyken 174
Inntektsvedlegg 23 Ekstraskatter, hovedmanntall 1711 Hurum 179
Inntektsvedlegg 23 Ekstraskatter, Hurum, Røyken og Lier 1711 Selvangivelser 184
Inntektsvedlegg 24-25 Ekstraskatter, Hurum, Røyken og Lier 1711 Korrespondanse 189
Source information
Riksarkivet RA/EA-4092/R31/L1706
Link to Arkivportalen
EA-4092: Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap
R31: HURUM, RØYKEN, EIKER, LIER OG BUSKERUD FOGDERI
L1706: Fogderegnskap Hurum, Røyken, Eiker, Lier og Buskerud
Account books for bailiffs no. 1706 /1711 Buskerud county
Hurum, Røyken, Eiker, Lier og Buskerud bailiwick
Skoskatten 1711, se også kat. nr. 1145/52. Accountancy and taxes Bailiff accounts 1711 Shoe tax State archives Danish-norwegian central services