Content
View options:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

ONSØY, TUNE, VEME OG ÅBYGGE FOGDERI
Innholdsfortegnelse mappe 1 1690 1
Regnskap 1690 2
Inntektsvedlegg A Ekstrakt av kgl. landskyld 1690 22
Inntektsvedlegg B Matrikkel 1690 24
Inntektsvedlegg C Årlig take av krongods 1690 112
Inntektsvedlegg D Kongstiende. Borge 1690 115
Inntektsvedlegg E Kongstiende, Torsnes 1690 117
Inntektsvedlegg F Odelsskatt 1690 120
Inntektsvedlegg G Sagskatt 1690 136
Inntektsvedlegg H Legdsrulle 1690 138
Inntektsvedlegg I Konsumpsjon og folkeskatt 1690 146
Inntektsvedlegg K Kopp- og ildstedsskatt 1690 158
Utgiftsvedlegg Forside 1690 164
Utgiftsvedlegg Nr. 1 Krigsjordebok, Onsøy 1690 165
Utgiftsvedlegg Nr. 2 Krigsjordebok, Tune, Veme og Åbygge 1690 171
Utgiftsvedlegg Nr. 3 Skatteliste 1690 177
Utgiftsvedlegg Nr. 4-13 1690 183
Innholdsfortegnelse mappe 2 1691 212
Regnskap 1691 213
Inntektsvedlegg A Kgl. landskyld 1691 279
Inntektsvedlegg A1 Ekstrakt av tienden, Borge 1691 282
Inntektsvedlegg B og C Diverse dokumenter 1691 284
Inntektsvedlegg D Matrikkel 1691 290
Inntektsvedlegg E Diverse dokument 1691 378
Inntektsvedlegg F Odelsskatt 1691 381
Inntektsvedlegg G Sagskatt 1691 397
Inntektsvedlegg H Legdsrulle 1691 402
Inntektsvedlegg I Konsumpsjon og folkeskatt 1691 412
Inntektsvedlegg K Kopp- og ildstedsskatt 1691 421
Inntektsvedlegg L Ekstrakt av tienden, Torsnes 1691 433
Source information
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4092/R03/L0119
Link to Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R03: ONSØY, TUNE, VEME OG ÅBYGGE FOGDERI
L0119: Fogderegnskap Onsøy, Tune, Veme og Åbygge fogderi
Account books for bailiffs no. 119 /1690 - 1691 Østfold county
Onsøy, Tune, Veme og Åbygge bailiwick
- Accountancy and taxes Bailiff accounts State archives Danish-norwegian central services