Content
View options:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

ONSØY, TUNE, VEME OG ÅBYGGE FOGDERI
Innholdsfortegnelse mappe 1 1689 2
Regnskap AR 1689 3
Vedlegg AP Odelsskatt 1689 13
Vedlegg AP Konsumpsjon og folkeskatt 1689 28
Vedlegg AQ Kopp- og ildstedsskatt 1689 41
Vedlegg AS Tiende, Torsnes 1689 56
Innholdsfortegnelse mappe 2 1684-1689 58
Regnskap 1684-1689 59
Regnskap 1684 61
Regnskap 1685 69
Regnskap 1686 76
Regnskap 1687 85
Regnskap 1688 99
Regnskap 1689 103
Regnskap 1684-1689 108
Antegnelser 1684-1689 110
Vedlegg Nr. 1 Krigsjordebok, Onsøy 1684 153
Vedlegg Nr. 2 Krigsjordebok, Tune 1684 160
Vedlegg Nr. 3 1684-1689 167
Vedlegg Nr. 4 Krigsjordebok, Onsøy 1685 169
Vedlegg Nr. 5 Krigsjordebok, Tune 1685 176
Vedlegg Nr. 6-11 1684-1689 183
Vedlegg Nr. 12 Krigsjordebok, Onsøy 1686 196
Vedlegg Nr. 13 Krigsjordebok, Tune 1686 203
Vedlegg Nr. 14-20 1684-1689 210
Vedlegg Nr. 21 Krigsjordebok, Onsøy 1687 225
Vedlegg Nr. 22 Krigsjordebok, Tune 1687 232
Vedlegg Nr. 23-29 1684-1689 239
Vedlegg Nr. 30 Krigsjordebok, Onsøy 1689 254
Vedlegg Nr. 31 Krigsjordebok, Tune 1689 261
Vedlegg Nr. 32-34 + 3 u.nr. 1684-1689 268
Vedlegg Tiende, Onsøy, Tune og Veme 1687 280
Source information
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4092/R03/L0118
Link to Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R03: ONSØY, TUNE, VEME OG ÅBYGGE FOGDERI
L0118: Fogderegnskap Onsøy, Tune, Veme og Åbygge fogderi
Account books for bailiffs no. 118 /1684 - 1689 Østfold county
Onsøy, Tune, Veme og Åbygge bailiwick
Inntektsvedlegg 1689, antegnelser 1684-1689. Accountancy and taxes Bailiff accounts State archives Danish-norwegian central services