Content
View options:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

ONSØY, TUNE, VEME OG ÅBYGGE FOGDERI
Innholdsfortegnelse mappe 1 1685 1
Regnskap P 1685 2
Inntektsvedlegg A Matrikkel, kongens inntekter 1685 14
Inntektsvedlegg I Sagoppgave, Tune 1685 103
Inntektsvedlegg K Odelsskatt 1685 105
Inntektsvedlegg L Konsumpsjon og folkeskatt 1685 120
Inntektsvedlegg M Benefisert gods 1685 137
Inntektsvedlegg N Tienden i Torsnes 1685 141
Inntektsvedlegg O Restanseliste 1685 144
Innholdsfortegnelse mappe 2 1686 147
Regnskap S 1686 148
Inntektsvedlegg Q Matrikkel, kongens inntekter 1686 163
Inntektsvedlegg R Sikt og sakefall 1686 250
Inntektsvedlegg Tredjeårstake av krongods 1686 252
Inntektsvedlegg U Håndverker- og tjenerskatt 1686 254
Inntektsvedlegg X Odelsskatt 1686 256
Inntektsvedlegg Y Sagoppgave 1686 283
Inntektsvedlegg Z Konsumpsjon og familieskatt 1686 287
Inntektsvedlegg Æ Kopp- og feskatt 1686 306
Inntektsvedlegg Ø Tienden i Torsnes 1686 322
Source information
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4092/R03/L0116
Link to Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R03: ONSØY, TUNE, VEME OG ÅBYGGE FOGDERI
L0116: Fogderegnskap Onsøy, Tune, Veme og Åbygge fogderi
Account books for bailiffs no. 116 /1684 - 1689 Østfold county
Onsøy, Tune, Veme og Åbygge bailiwick
Inntektsvedlegg 1685-1686. Accountancy and taxes Bailiff accounts State archives Danish-norwegian central services