Content
View options:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

ONSØY, TUNE, VEME OG ÅBYGGE FOGDERI
Innholdsfortegnelse mappe 1 1678-1683 1
Ekstrakt av kontribusjonen Forside 1678-1683 2
Ekstrakt av kontribusjonen 1678 3
Ekstrakt av kontribusjonen 1679 16
Ekstrakt av kontribusjonen 1680 24
Ekstrakt av kontribusjonen, Onsøy 1681 33
Ekstrakt av kontribusjonen, Onsøy 1682 36
Ekstrakt av kontribusjonen, Onsøy 1683 38
Antegnelser 1678-1683 42
Source information
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4092/R03/L0113
Link to Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R03: ONSØY, TUNE, VEME OG ÅBYGGE FOGDERI
L0113: Fogderegnskap Onsøy, Tune, Veme og Åbygge fogderi
Account books for bailiffs no. 113 /1681 - 1683 Østfold county
Onsøy, Tune, Veme og Åbygge bailiwick
Med Tune og Åbygge: Inntektsvedlegg. Accountancy and taxes Bailiff accounts State archives Danish-norwegian central services