Content
View options:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

ONSØY, TUNE, VEME OG ÅBYGGE FOGDERI
Innholdsfortegnelse mappe 1 1681 1
Regnskap, Onsøy 1681 2
Inntektsvedlegg, Onsøy A Jordebok 1681 8
Inntektsvedlegg, Onsøy B Leilendingsskatt 1681 30
Inntektsvedlegg, Onsøy C Proviantskatt (smør og kjøtt) 1681 47
Inntektsvedlegg, Onsøy D Odelsskatt 1681 57
Inntektsvedlegg, Onsøy E Soldatlegdsrulle, kjolepenger 1681 63
Inntektsvedlegg, Onsøy F Konsumpsjon og folkeskatt 1681 68
Utgiftsvedlegg, Onsøy Nr. 1 Krigsjordebok 1681 74
Innholdsfortegnelse mappe 2 1682 82
Regnskap, Onsøy 1682 83
Inntektsvedlegg, Onsøy A Jordebok 1682 89
Inntektsvedlegg, Onsøy B Leilendingsskatt 1682 111
Inntektsvedlegg, Onsøy C Proviantskatt 1682 126
Inntektsvedlegg, Onsøy D Odelsskatt 1682 137
Inntektsvedlegg, Onsøy E Soldatlegdsrulle, kjolepenger 1682 147
Inntektsvedlegg, Onsøy F Håndverker- og tjenerskatt 1682 152
Inntektsvedlegg, Onsøy G Konsumpsjon og folkeskatt 1682 155
Inntektsvedlegg, Onsøy H Rytterholdsjordebok 1682 167
Utgiftsvedlegg, Onsøy Nr. 1 Krigsjordebok 1682 183
Innholdsfortegnelse mappe 3 1683 191
Regnskap, Onsøy 1683 192
Inntektsvedlegg, Onsøy A Jordebok 1683 197
Inntektsvedlegg, Onsøy B Leilendingsskatt 1683 218
Inntektsvedlegg, Onsøy C Proviantskatt 1683 236
Inntektsvedlegg, Onsøy D Odelsskatt 1683 247
Inntektsvedlegg, Onsøy E Soldatlegdsrulle, kjolepenger 1683 257
Inntektsvedlegg, Onsøy F Håndverker- og tjenerskatt 1683 262
Inntektsvedlegg, Onsøy G Konsumpsjon og folkeskatt 1683 265
Inntektsvedlegg, Onsøy H Rytterholdsjordebok 1683 276
Inntektsvedlegg, Onsøy I Kopp- og feskatt 1683 292
Inntektsvedlegg, Onsøy K Krigshjelp 1683 307
Utgiftsvedlegg, Onsøy Nr. 1 Krigsjordebok 1683 310
Source information
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4092/R03/L0112
Link to Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R03: ONSØY, TUNE, VEME OG ÅBYGGE FOGDERI
L0112: Fogderegnskap Onsøy, Tune, Veme og Åbygge fogderi
Account books for bailiffs no. 112 /1681 - 1683 Østfold county
Onsøy, Tune, Veme og Åbygge bailiwick
Onsøy: Inntektsvedlegg 1681-1683, regnskap 1682-1683. Accountancy and taxes Bailiff accounts State archives Danish-norwegian central services