Content
View options:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

MOSS OG VERNE KLOSTER FOGDERI
Regnskap og likvidasjon 1692 2
Vedlegg A Jordebok + Ekst. Nonnekloster og Maria prostig. 1692 20
Vedlegg B Tiende 1692 45
Vedlegg D Sikt og sakefall 1692 60
Vedlegg D2-F Matrikkel 1692 62
Vedlegg G Odelsgods som eierne bruker 1692 103
Vedlegg H Odelsskatt 1692 105
Vedlegg I Jordegods som odelsmannen "besidder" 1692 120
Vedlegg K Rosstjeneste 1692 124
Vedlegg L Rulle over soldatkjolepenger 1692 131
Vedlegg M Konsumpsjon, folke-, kopp- og ildstedsskatt 1692 142
Vedlegg N Sagskurdoppgave 1692 158
Vedlegg Nr. 1, 3-14 1692 163
Innholdsfortegnelse mappe 2 1693 200
Regnskap og likvidasjon 1693 203
Vedlegg A Jordebok 1693 220
Vedlegg B Tiende 1693 243
Vedlegg C Matrikkel 1693 258
Vedlegg D Sum inntekt av odelsgods 1693 294
Vedlegg E Odelsskatt 1693 296
Vedlegg F Manntall over benefisert gods, lagstolsgods etc. 1693 311
Vedlegg G Rosstjeneste 1693 325
Vedlegg H Konsumpsjon og folkeskatt 1693 331
Vedlegg Nr. 1 1693 344
Vedlegg Nr. 2 Krigsjordebok 1693 347
Vedlegg Nr. 3-9 1693 366
Source information
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4092/R02/L0108
Link to Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R02: MOSS OG VERNE KLOSTER FOGDERI
L0108: Fogderegnskap Moss og Verne kloster
Account books for bailiffs no. 108 /1692 - 1693 Østfold county
Moss og Verne kloster bailiwick
(Antegnelser 1692-1693 i eske 123). Accountancy and taxes Bailiff accounts State archives Danish-norwegian central services