Content
View options:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

MOSS OG VERNE KLOSTER FOGDERI
Innholdsfortegnelse mappe 1 1688 1
Regnskap 1688 2
Inntektsvedlegg AA Jordebok 1688 15
Inntektsvedlegg BB Tiendemanntall 1688 42
Inntektsvedlegg CC Sikt og sakefall 1688 58
Inntektsvedlegg DD Matrikkel 1688 60
Inntektsvedlegg EE Odelsskatt 1688 101
Inntektsvedlegg FF Konsumpsjon og folkesk., kopp-, fe-, ildstedssk 1688 124
Inntektsvedlegg GG Kopulasjonspenger 1688 138
Inntektsvedlegg GGA Kongens kornlandskyld, smør- og kornleidang, v 1688 140
Innholdsfortegnelse mappe 2 1689 147
Regnskap LL 1689 148
Inntektsvedlegg HH Jordebok 1689 165
Inntektsvedlegg II Tiendemanntall 1689 193
Inntektsvedlegg MM Matrikkel 1689 209
Inntektsvedlegg NN Odelsskatt 1689 250
Inntektsvedlegg OO Konsumpsjon, folke-, kopp- fe- og ildsstedsskat 1689 255
Innholdsfortegnelse mappe 3 1690 272
Regnskap WW 1690 273
Inntektsvedlegg QQ Jordebok 1690 292
Inntektsvedlegg RR Tiendemanntall 1690 319
Inntektsvedlegg SS Sikt og sakefall 1690 334
Inntektsvedlegg TT Matrikkel 1690 336
Inntektsvedlegg UU Odelsskatt 1690 376
Inntektsvedlegg UUA Soldatlegdsrulle 1690 399
Inntektsvedlegg VV Konsumpsjon, folke-, kopp-, fe- og ildstedsskat 1690 409
Innholdsfortegnelse mappe 4 1691 423
Regnskap 1691 424
Inntektsvedlegg XX Jordebok 1691 440
Inntektsvedlegg YY Tiendemanntall 1691 468
Inntektsvedlegg ZZ Sikt og sakefall 1691 483
Inntektsvedlegg AAA Matrikkel 1691 485
Inntektsvedlegg BBB Odelsskatt 1691 525
Inntektsvedlegg CCC Rulle over soldatkjolepenger 1691 545
Inntektsvedlegg DDD Konsumpsjon, folke-, kopp-, fe- og ildstedsska 1691 553
Source information
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4092/R02/L0106
Link to Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R02: MOSS OG VERNE KLOSTER FOGDERI
L0106: Fogderegnskap Moss og Verne kloster
Account books for bailiffs no. 106 /1688 - 1691 Østfold county
Moss og Verne kloster bailiwick
Regnskap, inntektsvedlegg 1688-1691. Accountancy and taxes Bailiff accounts State archives Danish-norwegian central services