Content
View options:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

MOSS OG VERNE KLOSTER FOGDERI
Innholdsfortegnelse mappe 1 1682-1684 1
Likvidasjon 1682-1684 2
Likvidasjon 1682 3
Likvidasjon 1683 9
Likvidasjon 1684 17
Vedlegg Forside 1682-1684 24
Vedlegg Nr. 1 Militær jordebok 1682 25
Vedlegg Nr. 2 Jordegods utlagt til "militien" 1682 85
Vedlegg Nr. 3 Militær jordebok 1683 94
Vedlegg Nr. 4-8 1682-1684 153
Vedlegg Nr. 9 Militær jordebok 1684 159
Vedlegg Nr. 10-12 1682-1684 218
Antegnelser Nr. 10-12 1682-1684 224
Vedlegg Uten nummer 1682-1684 243
Vedlegg Deleskurd og sagmesterskatt 1682 287
Vedlegg Deleskurd og sagmesterskatt 1683 294
Vedlegg Deleskurd og sagmesterskatt 1684 301
Source information
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4092/R02/L0104
Link to Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R02: MOSS OG VERNE KLOSTER FOGDERI
L0104: Fogderegnskap Moss og Verne kloster
Account books for bailiffs no. 104 /1682 - 1684 Østfold county
Moss og Verne kloster bailiwick
Likvidasjonsregnskap 1682-1684, antegnelser 1682-1684. Accountancy and taxes Bailiff accounts State archives Danish-norwegian central services