Content
View options:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

MOSS OG VERNE KLOSTER FOGDERI
Innholdsfortegnelse mappe 1 1682 1
Designasjon over intradene 1682 2
Inntektsvedlegg A Matrikkeljordebok 1682 8
Inntektsvedlegg B Ekstrakt av førstebyksel, sikt og sakefall 1682 114
Inntektsvedlegg C Leilendingsskatt 1682 116
Inntektsvedlegg D Odelsskatt 1682 176
Inntektsvedlegg E Legdsrulle og kjolepenger 1682 205
Inntektsvedlegg F Sagskatt 1682 216
Inntektsvedlegg G Strandsittere og håndverkere 1682 224
Inntektsvedlegg H Konsumpsjon og folkeskatt 1682 226
Inntektsvedlegg I Rosstjeneste 1682 240
Innholdsfortegnelse mappe 2 1683 268
Regnskap 1683 269
Inntektsvedlegg K Jordebok 1683 286
Inntektsvedlegg L Korntiendemanntall 1683 363
Inntektsvedlegg M Førstebyksel og tredjeårstake 1683 381
Inntektsvedlegg N Odelsskatt 1683 383
Inntektsvedlegg O Sagmesterskatt 1683 416
Inntektsvedlegg P Kopp- og feskatt, konsumpsjon og folkeskatt 1683 424
Inntektsvedlegg Q Krigshjelp 1683 441
Innholdsfortegnelse mappe 3 1684 443
Regnskap 1684 444
Inntektsvedlegg R Korntiende 1684 461
Inntektsvedlegg S Førstebyksel og tredjeårstake 1684 481
Inntektsvedlegg T Odelsskatt 1684 483
Inntektsvedlegg U Sagmesterskatt 1684 511
Inntektsvedlegg W Kopp- og feskatt, konsumpsjon og folkeskatt 1684 519
Inntektsvedlegg X Presteskatt 1684 544
Source information
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4092/R02/L0103
Link to Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R02: MOSS OG VERNE KLOSTER FOGDERI
L0103: Fogderegnskap Moss og Verne kloster
Account books for bailiffs no. 103 /1682 - 1684 Østfold county
Moss og Verne kloster bailiwick
Designasjon over intrader 1682, regnskap 1683-1684, regnskapsvedlegg 1682-1684. Accountancy and taxes Bailiff accounts State archives Danish-norwegian central services