Content
View options:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

IDD OG MARKER FOGDERI
Innholdsfortegnelse mappe 1 1717 2
Regnskap 1717 3
Liste over vedlegg 1717 17
Vedlegg 1 Matrikkel 1717 19
Vedlegg 2 Sagskatt 1717 67
Vedlegg 3 Husmannsskatt 1717 72
Vedlegg 4 Krigsstyr 1717 74
Vedlegg 5-19 1717 87
Vedlegg 20 Avgang, dragongårder 1717 137
Vedlegg 21 Inntekt av gods assignert infanterioffiserer 1717 144
Vedlegg 22-31 1717 149
Vedlegg 32 Jordegods fritt for odelsskatt 1717 169
Vedlegg 33 Jordegods fritt for rosstjeneste 1717 180
Vedlegg 34-41 1717 191
Vedlegg 42 Restanseregister 1717 207
Innholdsfortegnelse mappe 2 1718 228
Regnskap 1718 229
Liste over vedlegg 1718 245
Vedlegg 1 Summarisk ekstrakt 1718 247
Vedlegg 2 Sagskatt 1718 251
Vedlegg 3-18 1718 258
Vedlegg 19 Avgang, dragongårder 1718 290
Vedlegg 20-40 1718 297
Innholdsfortegnelse mappe 3 1717-1718 339
Antegnelser 1717-1718 340
Source information
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4092/R01/L0024
Link to Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R01: IDD OG MARKER FOGDERI
L0024: Fogderegnskap Idd og Marker
Account books for bailiffs no. 24 /1717 - 1718 Østfold county
Idd og Marker bailiwick
- Accountancy and taxes Bailiff accounts State archives Danish-norwegian central services