Content
View options:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

IDD OG MARKER FOGDERI
Innholdsfortegnelse mappe 1 1715 2
Regnskap 1715 3
Liste over vedlegg 1715 18
Vedlegg 1 Matrikkel 1715 23
Vedlegg 2 Sagskatt 1715 71
Vedlegg 3 Husmannsskatt 1715 76
Vedlegg 4 Krigsstyr 1715 78
Vedlegg 5-14 1715 101
Vedlegg 15 Sikt og sakefall 1715 128
Vedlegg 16 Avgang, dragongårder 1715 157
Vedlegg 17-30 1715 164
Vedlegg 31 Jordegods fritt for odelsskatt 1715 195
Vedlegg 32 Jordegods fritt for rosstjeneste 1715 208
Vedlegg 33-53 1715 219
Vedlegg 54 Restanseregister 1715 262
Innholdsfortegnelse mappe 2 1716 271
Regnskap 1716 272
Vedlegg 1 Sagskatt 1716 286
Vedlegg 2-6 1716 289
Vedlegg 7 Sikt og sakefall 1716 301
Vedlegg 8-25 1716 317
Vedlegg 26 Restanseregister 1716 354
Vedlegg 27-33 1716 373
Innholdsfortegnelse mappe 3 1715-1716 398
Antegnelser 1715-1716 399
Source information
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4092/R01/L0023
Link to Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R01: IDD OG MARKER FOGDERI
L0023: Fogderegnskap Idd og Marker
Account books for bailiffs no. 23 /1715 - 1716 Østfold county
Idd og Marker bailiwick
- Accountancy and taxes Bailiff accounts State archives Danish-norwegian central services