Content
View options:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

IDD OG MARKER FOGDERI
Innholdsfortegnelse mappe 1 1711 2
Regnskap 1711 3
Vedlegg 1 Matrikkel og jordebok 1711 20
Vedlegg 2-3 Sikt og sakefall 1711 68
Vedlegg 4-10 1711 75
Vedlegg 11 Sagmesterskatt 1711 87
Vedlegg 12 Husmannsskatt 1711 92
Vedlegg 14 Kopp- og ildstedsskatt 1711 95
Vedlegg 15 Beregning av kongens visse innkomster 1711 121
Vedlegg 16-17 1711 128
Vedlegg 18 Jordegods fritt for odelsskatt 1711 132
Vedlegg 19 Jordegods fritt for rosstjeneste 1711 144
Vedlegg 20-27 1711 155
Antegnelser 1711 165
Vedlegg Ekstraskatter, hovedmanntall 1711 248
Vedlegg Ekstraskatter, manntall 1711 Skjeberg 288
Vedlegg Ekstraskatter, manntall 1711 Berg med Rokke 302
Vedlegg Ekstraskatter, manntall 1711 Aremark med Øymark 574
Vedlegg Ekstraskatter, manntall 1711 Idd med Enningdal 646
Source information
RA/EA-4092/R01/L0020
Link to Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R01: IDD OG MARKER FOGDERI
L0020: Fogderegnskap Idd og Marker
Account books for bailiffs no. 20/1711 Østfold county
Idd og Marker bailiwick
Skoskatten 1711, se også kat. nr. 1145/52. Accountancy and taxes Bailiff accounts 1711 Shoe tax State archives Danish-norwegian central services